In een ontwerp maak ik duidelijk hoe uw website er uit gaat zien. Om tot het ontwerp te komen, beantwoorden we de volgende vragen:

 

Wat is het doel van de webapplicatie?

Het antwoord op deze vraag is cruciaal voor alle toekomstige beslissingen. Soms blijkt er een belangrijker achterliggend doel te zijn.

 

Wie gebruikt de webapplicatie?

In overleg beschrijven we welke personen gebruik maken van het systeem en welke rol zij hebben. Er kan onderscheid gemaakt worden in bijvoorbeeld een beheerder, een redacteur en een bezoeker van de website. Van elke doelgroep kan een omschrijving worden gemaakt (Persona).

 

Wat moeten gebruikers kunnen doen en waarom?

Per doelgroep bepalen we de taken die uitgevoerd moeten kunnen worden.

Voor alle handelingen maak ik een schematische tekening van de opbouw van het scherm (wireframe). In een wireframe staan bijvoorbeeld de titel, teksten, afbeeldingen, knoppen, lijsten weergegeven.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

We inventariseren welke gegevens er al beschikbaar zijn, welke informatie nog mist , welke informatie door de gebruiker(s) kan worden bewerkt en welke informatie gewenst is als eindresultaat. Van belang is te weten in welke vorm de informatie beschikbaar is. Dit is bijvoorbeeld een database, een API of een Microsoft Excel-bestand.

 

Heeft u een huisstijl die moet worden toegepast?

Dan pas ik die toe. Als u die niet heeft, bepalen we samen welk lettertype, kleuren en andere grafische elementen we gaan gebruiken.

 

Zijn er nog aanvullende eisen?

Te denken valt aan wettelijke eisen en eisen die andere organisaties stellen aan de webapplicatie.

Vervolgens ga ik aan de slag met het realiseren van de webapplicatie.